ร่วมงานกับเรา

Image
"พนักงาน" คือจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ความสำเร็จ กลุ่มบริษัทจึงมุ่งมั่นในการดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างจริงจัง โดยมุ่งเสริมสร้างศักยภาพของพนักงานตลอดช่วงระยะเวลาของการทำงาน พร้อมทั้งสรรหาบุคลากรในเชิงรุก เพื่อให้ได้มาซึ่งพนักงานที่มีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ขณะเดียวกัน กลุ่มบริษัทยังให้ความสำคัญต่อการบริหารและพัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่การเป็นองคืกรที่มีผู้อยากร่วมงานในระดับต้นๆ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

สวัสดิการพนักงาน เช่น ประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันชีวิตกลุ่มและอุบัติเหต, ทุนการศึกษาแก่บุตร,
เงินช่วยฌาปนกิจ, เงินกู้สินเชื่ออัตราพิเศษเพื่อที่อยู่อาศัย เป็นต้น
IT Support
รายละเอียดงาน
  1. ให้ความช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาด้านไอทีของผู้ใช้งาน ตั้งแต่ แสกนไวรัส ลงโปรแกรม ดูแลระบบ และซ่อมบำรุง
  2. ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาอันเกิดจาก Hardware, Software หรือ Network ให้สามารถทำงานได้ปกติอย่างต่อเนื่อง
  3. ค้นหาแนวทาง วิธีการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
  4. Update ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวทางเทคโนโลยีอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์
คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. วุฒิการศึกษา ปวส.-ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ,เทคโนโลยีสารสนเทศ อื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  3. สามารถติดต่อประสานงาน และสื่อสารได้ดีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 02-642-6191-9
Ext.963 / 962

แบบฟอร์มสมัครงาน
Job Application Form

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th