ติดต่อเรา / ช่องทางการร้องเรียน

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่บริษัท

เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์

+662-642-6191-9

แฟกซ์

+662-642-6097-9
Image

อีเมล์เพื่อความสะดวกในการติดต่อเฉพาะเรื่อง


เรื่อง: เบาะแสการกระทำทุจริต
ติดต่อ: สำนักตรวจสอบภายใน
อีเมล์: ia@kslgroup.com


เรื่อง: บุคลากร / สิทธิมนุษยชน
ติดต่อ: ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
อีเมล์: hr@kslgroup.com


เรื่อง: ธุรกิจของกลุ่มบริษัท
ติดต่อ: ฝ่ายขาย
อีเมล์: sales@kslgroup.com


เรื่อง:สารสนเทศแก่ผู้ลงทุน
ติดต่อ: ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
อีเมล์: ir@kslgroup.com


เรื่อง: การประชุมผู้ถือหุ้นและอื่นๆ
ติดต่อ: สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย
อีเมล์: secretary@kslgroup.com


เรื่อง: การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ติดต่อ: ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
อีเมล์: hr@kslgroup.com

ช่องทางการร้องเรียน

เราจะมีประสิทธิภาพการปกป้องข้อมูลของคุณและดำเนินการด้วยความระมัดระวังสูงสุดในการจัดการรายงานของคุณ
โปรดให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับการตอบสนองของเรา ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างเคร่งครัด

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่:

เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: +662-642-6191-9 โทรสาร: +662-642-6097
»แผนที่

ที่ตั้งโรงงาน (สาขา 1):
43 หมู่ที่ 10 ถนนน้ำพอง-กระนวน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40140
โทรศัพท์: +6643-432-902-6 โทรสาร: +6643-441-056
»แผนที่

ที่ตั้งโรงงาน (สาขา 2):
255 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130
โทรศัพท์ : +6642-810-931 โทรสาร : +6642-810-931

บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่:

เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: +662-642-6229-39 โทรสาร: +662-642-6228

ที่ตั้งโรงงาน:
14/1 หมู่ที่ 10 ถนนแสงชูโต ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71120
โทรศัพท์ : +6634-543-201-3 โทรสาร : +6634-640-208
»แผนที่

บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกรุงไทย จำกัด

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่:

เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: +662-642-6229-39 โทรสาร: +662-642-6228

ที่ตั้งโรงงาน:
99 หมู่ที่ 6 ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71160
โทรศัพท์ : +6634-615-350 โทรสาร : +6634-615-399
»แผนที่

บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่:

เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: +662-642-6229-39 โทรสาร: +662-642-6228

ที่ตั้งโรงงาน:
24 หมู่ที่ 1 ถนนบ้านหนองบัว ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140
โทรศัพท์ : +6638-472-673-5  โทรสาร : +6638-472-673
»แผนที่

Savannakhet Sugar Corporation

ที่ตั้งสำนักงาน:

Road No. 9, KM. 81 Lianxay Village Atsapangthong District Savannakhet Province, Lao P.D.R
โทรศัพท์ : +856-41-666-002-3 โทรสาร : +856-41-666-001

Koh Kong Plantation Co., Ltd.

ที่ตั้งสำนักงาน:

Cham yeam Village, Paklong Commune, Mondulseyma District, Koh Kong Province, Kingdom of Cambodia
โทรศัพท์: +855-35-399-333
>>แผนที่

Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.

ที่ตั้งสำนักงาน:

Cham yeam Village, Paklong Commune, Mondulseyma District, Koh Kong Province, Kingdom of Cambodia
โทรศัพท์ : +855-35-399-888
>>แผนที่
บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่:

เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: +662-642-6230-9 โทรสาร: +662-642-6294

ที่ตั้งโรงงาน (สาขา 1):
43 หมู่ที่ 10 ถนนน้ำพอง-กระนวน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40140
โทรศัพท์: +6643-441-051- 2 โทรสาร: +663-441-244

ที่ตั้งโรงงาน (สาขา 2):
99/1 หมู่ที่ 6 ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71160
โทรศัพท์: +6634-615-356-7 โทรสาร : +6634-615–359

ที่ตั้งโรงงาน (สาขา 3):
255/1- 2 หมู่ 4 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130
โทรศัพท์: +6642-810-931 โทรสาร : +6642-810-931

บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งสำนักงาน:

เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ +662-335-8899 โทรสาร +662-335-8800
บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน:

เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: +662-642-6191-9 โทรสาร: +662-642-6097

บริษัท เค.เอส.แอล เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิ้ง จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน:

เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: +662-642-6203-6 โทรสาร : +662-642-6207

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งสำนักงานและคลังสินค้า:

90 หมู่ที่ 1 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระปะแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ : +662-394-2340-9
โทรสาร: +662-384-2261, +662-384-2263
»แผนที่

Wynn In Trading Co., Ltd.

ที่ตั้งสำนักงาน:

10 th Floor, Raffles Tower, 19 Cyber City, Ebene, Republic of Mauritius

บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน:

เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: +662-642-6191-9 โทรสาร: +662-642-6294

บริษัท ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จำกัด

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่:

เลขที่ 88 หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
โทรศัพท์: +6636-358-309 โทรสาร: +6636-358-307
บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน:

เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: +662-642-6221-3 โทรสาร: +662-642-6224

ศูนย์จัดซื้อและโลจิสติกส์ KSL (บมจ.น้ำตาลขอนแก่น)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่:

เลขที่ 3003 หมู่ 6 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์: +662-385-0536-40, +662-754-8824 โทรสาร: +662-754-8823
»แผนที่

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th