ธุรกิจสนับสนุน

ธุรกิจสนับสนุน

 1. บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
  ประเภทของธุรกิจ : ให้เช่าคลังเก็บสินค้า บริการขนถ่ายสินค้าขึ้นเรือเดินสมุทร และบริการท่าเทียบเรือ

 2. บริษัท เค.เอส.แอล เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิ้ง จำกัด
  ประเภทของธุรกิจ : บริษัทรับอนุญาตส่งออกผลิตภัณฑ์น้ำตาล

 3. บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
  ประเภทของธุรกิจ : ซื้อมาขายไปน้ำตาลทรายในประเทศ และดำเนินกิจการทางการเกษตร

 4. บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จำกัด
  ประเภทของธุรกิจ : จัดหาและจำหน่าย วัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร

 5. Wynn In Trading Co., Ltd.
  ประเภทของธุรกิจ : ธุรกิจซื้อมาขายไประหว่างประเทศ ให้คำปรึกษาและการลงทุนในต่างประเทศ

 6. บริษัท ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จำกัด
  ประเภทของธุรกิจ : ดำเนินธุรกิจขนส่งน้ำตาล และสินค้าอื่นๆ

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th