ปฏิทินนักลงทุน

 

25 ก.พ. 2563

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2563


 

16 มี.ค. 2560

Analyst Meeting 2559 Year End Financial Results


 

22 ก.พ. 2562

 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2562


 

23 ก.พ. 2560

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1/2560


 

20 ก.พ. 2561

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2561


 

9 ม.ค. 2560

Analyst Meeting ไตรมาสที่ 1/2560 Results


 

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th