ข่าวสารและบทความ

ข่าวสาร ปี 2567

น้ำตาลขอนแก่น (วังสะพุง) จัดกิจกรรม “มาเบิ่ง มาแยง กันก๋อ” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567

 • 2024062008 00
 • 2024062008 01
 • 2024062008 02
 • 2024062008 03
 • 2024062008 04
 • 2024062008 05
 • 2024062008 06
 • 2024062008 07
 • 2024062008 08
 • 2024062008 09
 • 2024062008 10
 • 2024062008 11
 • 2024062008 00
 • 2024062008 01
 • 2024062008 02
 • 2024062008 03
 • 2024062008 04
 • 2024062008 05
 • 2024062008 06
 • 2024062008 07
 • 2024062008 08
 • 2024062008 09
 • 2024062008 10
 • 2024062008 11

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง (KSL Group) โดยนายอิทธิพล  รัตนวิศิษฐ์ ผู้อำนวยการผลิต, นายณัฐพล  ติงพิพัฒนกัมพล และนายเฉลิมชัย จันทร์ฝ่าย ผู้จัดการโรงงาน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม “มาเบิ่ง มาแยง กันก๋อ” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม – สถานการณ์ผลผลิตอ้อย, กิจกรรมสาธิตการทำยาหม่องน้ำ ส่งเสริมอาชีพ และรับฟังปัญหา  - ข้อเสนอแนะจากชุมชน พร้อมกันนี้ยังได้มอบอุปกรณ์การเกษตร และสิ่งของเครื่องใช้ภายในครัวเรือนอื่นๆ ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดศรีอุทัย บ้านวังไห ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th