ข่าวสารและบทความ

ข่าวสาร ปี 2567

น้ำตาลขอนแก่น (วังสะพุง) จัดกิจกรรม “มาเบิ่ง มาแยง กันก๋อ” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

 • 2024 06 02 00
 • 2024 06 02 01
 • 2024 06 02 02
 • 2024 06 02 03
 • 2024 06 02 04
 • 2024 06 02 05
 • 2024 06 02 06
 • 2024 06 02 07
 • 2024 06 02 00
 • 2024 06 02 01
 • 2024 06 02 02
 • 2024 06 02 03
 • 2024 06 02 04
 • 2024 06 02 05
 • 2024 06 02 06
 • 2024 06 02 07

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง (KSL Group) โดยนายอเนก วาชัยศรี หัวหน้าส่วนส่งเสริมฯ, นายจตุพงษ์  ต่ายสกุล หัวหน้าส่วนความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พร้อมด้วยคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ จัดกิจกรรม “มาเบิ่ง มาแยง กันก๋อ” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม, สถานการณ์ผลผลิตอ้อย และรับฟังปัญหา  - ข้อเสนอแนะจากชุมชน พร้อมกันนี้ยังได้มอบอุปกรณ์การเกษตร และสิ่งของเครื่องใช้ภายในครัวเรือนอื่นๆ ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดทองสว่างศรีนวล ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th