ข่าวสารและบทความ

ข่าวสาร ปี 2567

KSL เปิด il cubo เสิร์ฟเครื่องดื่มจากน้ำตาล Low GI

 • 2024 06 01 00
 • 2024 06 01 01
 • 2024 06 01 02
 • 2024 06 01 03
 • 2024 06 01 04
 • 2024 06 01 05
 • 2024 06 01 06
 • 2024 06 01 07
 • 2024 06 01 00
 • 2024 06 01 01
 • 2024 06 01 02
 • 2024 06 01 03
 • 2024 06 01 04
 • 2024 06 01 05
 • 2024 06 01 06
 • 2024 06 01 07

นายพิริย์พล ชินธรรมมิตร์, นางกัลยรัตน์ สุมิตร (ชินธรรมมิตร์) และนายนิธัช สุมิตร บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) หรือ KSL Group ผู้ผลิต - จำหน่ายน้ำตาล และผลพลอยได้อื่นๆ เปิดตัวร้านกาแฟ il cubo (อิล คูโบ) เสิร์ฟเมนูเครื่องดื่มจาก Kane’s น้ำตาล Low GI น้ำตาลทรายสีทองจากอ้อยธรรมชาติ ต่อยอดธุรกิจ จากน้ำตาลเพื่อสุขภาพสู่เมนูอาหาร - เครื่องดื่ม สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการอาหารเพื่อสุขภาพ ที่สามารถอร่อย และมีสุขภาพที่ดีไปพร้อมกัน ณ อาคารลิเบอร์ตี้ สแควร์ ชั้น G เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2567

Kane’s (เคนส์) น้ำตาลที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำกว่า 55 (Low GI Sugar) เมื่อบริโภคเข้าไประดับน้ำตาลในเลือดจะไม่พุ่งสูงเมื่อเทียบกับน้ำตาลทั่วไป ผลิตภายใต้สิทธิบัตร Nucane จากประเทศออสเตรเลีย สามารถใช้กับเมนูอาหาร – เครื่องดื่ม เหมาะสำหรับผู้มีโรคประจำตัว และคนรักสุขภาพ

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th