ข่าวสารและบทความ

ข่าวสาร ปี 2567

KSL Blood Hero ปลุกพลัง ซุปเปอร์ฮีโร่ บริจาคโลหิต ครั้งที่ 9

  • 30052024 01 00
  • 30052024 01 01
  • 30052024 01 02
  • 30052024 01 00
  • 30052024 01 01
  • 30052024 01 02

นางกัลยรัตน์ สุมิตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทในเครือ ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ “KSL Blood Hero ปลุกพลัง ซุปเปอร์ฮีโร่ บริจาคโลหิต ครั้งที่ 9” เพื่อเป็นโลหิตสำรองให้กับผู้ป่วย ปลูกฝังค่านิยมแห่งการให้ และส่งต่อการให้เพื่อสร้างสุขที่ยั่งยืนให้กับเพื่อนมนุษย์ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม2567 ที่ผ่านมา

 

สำหรับผู้ที่สนใจบริจาคโลหิต ต่อชีวิตให้เพื่อนมนุษย์ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 07.30 – 19.30 น., วันเสาร์, อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 – 15.30 น. โทรศัพท์ 0 2263 9600-99 , 0 2256 4300 หรือลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าได้ทาง www.blooddonationthai.com

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th