ข่าวสารและบทความ

ข่าวสาร ปี 2567

น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี (วัฒนานคร) สนับสนุนกิจกรรม "มหกรรมรวมพล คนสระแก้ว รักษ์สุขภาพฯ"

  • Hero Shot
  • 1
  • 2
  • 4
  • Hero Shot
  • 1
  • 2
  • 4

บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด สาขาวัฒนานคร (KSL Group) โดยเจ้าหน้าที่ส่วนงานกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ร่วมพิธีเปิด "มหกรรมรวมพล คนสระแก้ว รักษ์สุขภาพ kick off ก้าวท้าใจ คนไทยแข็งแรง พิชิต 100 วัน 100 แต้มสุขภาพ"  พร้อมสนับสนุนน้ำดื่ม จำนวน 1,000 ขวด สำหรับใช้ประโยชน์แจกจ่ายให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 500 คน ณ สวนสาธารณะเทศบาลตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน หันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี และห่างไกลจากโรค โดยมี นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th