ข่าวสารและบทความ

ข่าวสาร ปี 2567

น้ำตาลขอนแก่น (วังสะพุง) จัดโครงการ “น้ำดื่มเพื่อชุมชน” ประจำปี 2567

  • 25042024 04 00
  • 25042024 04 01
  • 25042024 04 02
  • 25042024 04 03
  • 25042024 04 04
  • 25042024 04 00
  • 25042024 04 01
  • 25042024 04 02
  • 25042024 04 03
  • 25042024 04 04

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง (KSL Group) โดยนายณัฐพล ติงพิพัฒนกัมพล ผู้จัดการโรงงานน้ำตาลฯ  และนายเฉลิมชัย จันทร์ฝ่าย ผู้จัดการโรงไฟฟ้าฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มอบน้ำดื่มให้กับชุมชนโดยรอบโรงงาน ใน อ.วังสะพุง จ.เลย ตามโครงการ “น้ำดื่มเพื่อชุมชน ประจำปี 2567” ประกอบด้วย บ้านกลาง, บ้านเหมืองแบ่ง, บ้านกลางใต้, บ้านโนนสำราญ และบ้านกุดสวรรค์ รวมจำนวน 6,000 ขวด สำหรับใช้ประโยชน์ในกิจกรรมชุมชน โดยมีตัวแทนชุมชนเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th