ข่าวสารและบทความ

ข่าวสาร ปี 2567

น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี (วัฒนานคร) มอบน้ำดื่มให้กับที่ว่าการอำเภออรัญประเทศ

 

บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด สาขาวัฒนานคร (KSL Group) โดยนายเสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี ผู้จัดการส่วนงานมวลชนสัมพันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มอบน้ำดื่มให้กับที่ว่าการอำเภออรัญประเทศ สำหรับใช้ประโยชน์ในโครงการ “ตรวจการได้ยินให้กับประชาชนที่มีปัญหาหรือบกพร่องทางการได้ยิน” โดยมี นายปริทรรศน์ ศรีพรหม ปลัดอำเภออรัญประเทศ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อเร็วๆ นี้

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th