ข่าวสารและบทความ

ข่าวสาร ปี 2567

น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี (วัฒนานคร) มอบน้ำดื่มให้กับโรงพยาบาลวัฒนานคร

  • 25042024 01 00
  • 25042024 01 02
  • 25042024 01 00
  • 25042024 01 02

บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี  จำกัด สาขาวัฒนานคร (KSL Group) โดยนายเสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี ผู้จัดการส่วนงานมวลชนสัมพันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มอบน้ำดื่ม จำนวน 1,000 ขวด ให้กับโรงพยาบาลวัฒนานคร สำหรับใช้ประโยชน์ในกิจกรรม “มหกรรมรวมพลคนสระแก้ว รักษ์สุขภาพ kikoff ก้าวท้าใจ คนไทยแข็งแรง พิชิต 100 วัน 100 แต้มสุขภาพ” ประจำปี 2567 โดยมี นางลัดดา สมมิตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒนานคร เป็นผู้รับมอบ เมื่อเร็วๆ นี้

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th