ข่าวสารและบทความ

ข่าวสาร ปี 2567

KSL จัดกิจกรรมนำผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ ประจำปี 2567

 • 02042024 001
 • 02042024 002
 • 02042024 003
 • 02042024 004
 • 02042024 006
 • 02042024 007
 • 02042024 008
 • 02042024 009
 • 02042024 010
 • 02042024 011
 • 02042024 012
 • 02042024 013
 • 02042024 014
 • 02042024 015
 • 02042024 016
 • 02042024 017
 • 02042024 001
 • 02042024 002
 • 02042024 003
 • 02042024 004
 • 02042024 006
 • 02042024 007
 • 02042024 008
 • 02042024 009
 • 02042024 010
 • 02042024 011
 • 02042024 012
 • 02042024 013
 • 02042024 014
 • 02042024 015
 • 02042024 016
 • 02042024 017

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) หรือ KSL Group จัดกิจกรรมนำผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ ประจำปี 2567 ณ โรงงานน้ำตาลนิวกรุงไทย (บ่อพลอย) Boploy Bio-Refinery Complex โดยมี นายสกุลรัตน์ ศิริพันธ์โนน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิต พร้อมคณะให้การต้อนรับและให้ข้อมูลกระบวนการผลิตในธุรกิจอ้อยและน้ำตาล พร้อมกันนี้ยังได้จัดกิจกรรมสาธิตการทำไข่เค็มสมุนไพร โดยศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ เคเอสแอล ริเวอร์แคว เปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ถือหุ้นได้เรียนรู้กระบวนการถนอมอาหาร ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th