ข่าวสารและบทความ

ข่าวสาร ปี 2567

น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี (วัฒนานคร) สนับสนุนดิน - หินลูกรัง ปรับปรุงพื้นที่ รร.บ้านหนองใหญ่

บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด สาขาวัฒนานคร (KSL Group) โดยนางกัลยรัตน์ สุมิตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนดิน – หินลูกรัง จำนวนกว่า 100 คิว ให้กับโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว สำหรับใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงถนนและพื้นที่หน้าอาคารเรียน เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝน สร้างภูมิทัศน์ที่ดีและปลอดภัย รวมทั้งเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยในการนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในชุมชนร่วมทำกิจกรรมปรับปรุงพื้นที่จนสำเร็จลุล่วง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th