ข่าวสารและบทความ

ข่าวสาร ปี 2567

น้ำตาลขอนแก่น (วังสะพุง) จัด Big Cleaning Day ครั้งที่ 2/2567

  • 12032024 01
  • 12032024 02
  • 12032024 03
  • 12032024 04
  • 12032024 05
  • 12032024 01
  • 12032024 02
  • 12032024 03
  • 12032024 04
  • 12032024 05

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง (KSL Group) โดยนายณัฐพล ติงพิพัฒนกัมพล ผู้จัดการโรงงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 นำทีมพนักงานตัดหญ้า, กำจัดวัชพืช, เก็บขยะ –เศษอ้อยร่วงหล่น และทำความสะอาดผิวถนน บริเวณถนนในชุมชนบ้านวังไห และถนนบริเวณหน้าโรงงาน เพื่อร่วมรักษาความสะอาด และสร้างภูมิทัศน์ที่ดีให้กับชุมชน โดยมีตัวแทนสมาคมเกษตรกรชาวไร่อ้อยจังหวัดเลย เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th