ข่าวสารและบทความ

ข่าวสาร ปี 2567

น้ำตาลขอนแก่น (น้ำพอง) สนับสนุนงบประมาณ “ประเพณีกินข้าวปุ้น เอาบุญเผวด ฟังเทศน์มหาชาติ 2567”

  • 11032024 001 01
  • 11032024 001 02
  • 11032024 001 03
  • 11032024 001 01
  • 11032024 001 02
  • 11032024 001 03

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาน้ำพอง หรือ KSL Group โดยนายเลิศลักษณ์ เจนใจวิทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิต พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนงบประมาณ “งานประเพณี กินข้าวปุ้น เอาบุญเผวด ฟังเทศมหาชาติ 2567” พร้อมลงพื้นที่พบปะ – เยี่ยมเยียนประชาชน และสนับสนุนน้ำดื่มสำหรับใช้ประโยชน์ภายในกิจกรรม ณ วัดสุนันทาวาส ชุมชนบ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 8 ต.กุดน้ำใส อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงามให้คงอยู่ โดยมีผู้นำชุมชน และชาวบ้านในชุมชนร่วมเป็นผู้รับมอบเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th