ข่าวสารและบทความ

ข่าวสาร ปี 2567

น้ำตาลท่ามะกา มอบสิ่งของช่วยเหลือชุมชน

  • 07022024 004 01
  • 07022024 004 02
  • 07022024 004 03
  • 07022024 004 04
  • 07022024 004 01
  • 07022024 004 02
  • 07022024 004 03
  • 07022024 004 04

บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด (KSL Group) โดยนายกรัณย์ชัย ทักษิณ ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส่วนงานความยั่งยืนองค์กร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นำสิ่งของเครื่องใช้มอบให้แก่ประชาชน ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ต.หวายเหนียว อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี  จำนวน 530 ครัวเรือน เพื่อสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนที่อยู่อาศัยโดยรอบโรงงาน เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th