ข่าวสารและบทความ

ข่าวสาร ปี 2567

น้ำตาลท่ามะกา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

  • 07022024 002 01
  • 07022024 002 02
  • 07022024 002 01
  • 07022024 002 02

บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด (KSL Group) โดยนายกรัณย์ชัย ทักษิณ ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส่วนงานความยั่งยืนองค์กร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับ พร้อมจัดบรรยายความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตน้ำตาล และมาตรการกำกับดูแลกิจการ และสิ่งแวดล้อม ให้แก่คณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ให้กับนักศึกษา เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th