ข่าวสารและบทความ

ข่าวสาร ปี 2567

น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี (วัฒนานคร) สนับสนุนของรางวัล กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2567

  • 22012024 02 1
  • 22012024 02 2
  • 22012024 02 3
  • 22012024 02 4
  • 22012024 02 5
  • 22012024 02 1
  • 22012024 02 2
  • 22012024 02 3
  • 22012024 02 4
  • 22012024 02 5

บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด (วัฒนานคร) (KSL Group) โดยส่วนงานกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนของขวัญ – ของรางวัล ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ให้กับชุมชน โรงเรียน และหน่วยงานราชการโดยรอบโรงงาน อาทิ ชุมชนหมู่ 4 บ้านห้วยพะใย, โรงเรียนบ้านด่าน, องค์การบริหารส่วนตำบลผักขะ, องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร และสำนักงานนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเยาวชนในกิจกรรมวันเด็ก ร่วมถึงสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและโรงงาน ระหว่างวันที่ 10 - 11 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา

 

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th