ข่าวสารและบทความ

ข่าวสาร ปี 2566

น้ำตาลขอนแก่น (น้ำพอง) ร่วมสืบสานประเพณีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566

  • 15112023 1 1
  • 15112023 1 2
  • 15112023 1 3
  • 15112023 1 4
  • 15112023 1 5
  • 15112023 1 1
  • 15112023 1 2
  • 15112023 1 3
  • 15112023 1 4
  • 15112023 1 5

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาน้ำพอง โดยนายเลิศลักษณ์ เจนใจวิทย์ ผู้อำนวยการสายการผลิต  พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ร่วมสนับสนุนงบประมาณ น้ำดื่ม และพบปะชุมชน ในประเพณีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ณ ชุมชนบ้านด้วง, บ้านโคกกลาง, บ้านหนองอ้อน้อย, บ้านกุดน้ำใสน้อย, บ้านกุดกว้าง และเครือข่ายชุมชนบริเวณโดยรอบโรงงานเพื่อร่วมสืบสานประเพณีท้องถิ่น และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงงาน และชุมชน เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th