ข่าวสารและบทความ

ข่าวสาร ปี 2566

น้ำตาลขอนแก่น (น้ำพอง) จัดกิจกรรม “แปลงสาธิตอ้อยพันธุ์ดี” ประจำปีการผลิต 2567 / 2568

  • 07112023 002 01
  • 07112023 002 02
  • 07112023 002 03
  • 07112023 002 04
  • 07112023 002 01
  • 07112023 002 02
  • 07112023 002 03
  • 07112023 002 04

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาน้ำพอง จัดกิจกรรมแปลงสาธิตอ้อยพันธุ์ดี และสาธิตใช้การเครื่องมือ และเครื่องจักรทางการเกษตร พร้อมให้แนวทางการเตรียมดินสำหรับเพาะปลูกเพื่อเพิ่มผลผลิตอย่างยั่งยืน อาทิ การใช้กากหม้อกรอง (Filter Cake), การใช้ปุ๋ยเคมี และการใช้สารกำจัดศัตรูพืชอย่างเหมาะสม เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ด้านการเกษตร ตามแนวทางการส่งเสริมเกษตรกรชาวไร่อ้อยของ KSL ใน “โครงการจัดสาธิตอุปกรณ์ เครื่องมือ ประจำปีการผลิต 2567/2568” ณ แปลงอ้อยสาธิตฯ บ้านโนนค้อ ต.ป่าหวายนั่ง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนอ้อยสายพันธ์เม็ดขนุน(csb11-307), สายพันธุ์ csb15-221 และ สายพันธุ์ csb15-243 สำหรับใช้งานในแปลงสาธิตจากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 ซึ่งเป็นประโยชน์ในการศึกษาการเพาะปลูกอ้อยเป็นอย่างมาก เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th