ข่าวสารและบทความ

ข่าวสาร ปี 2566

น้ำตาลขอนแก่น (น้ำพอง) สนับสนุนโครงการ “To Be Number One” สร้างพลังเยาวชนไทย ห่างไกลยาเสพติด

  • 11092023 06 0
  • 11092023 06 1
  • 11092023 06 2
  • 11092023 06 0
  • 11092023 06 1
  • 11092023 06 2

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)  และบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาน้ำพอง โดยนายวิรุตย์  วิเศษโวหาร พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทนมอบงบประมาณสนับสนุนโครงการ To Be Number One อบรมเด็กและเยาวชน สร้างพลังเยาวชนไทย ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม ส่งเสริมการเรียนรู้แหล่งธรรมชาติ สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และให้เด็กและเยาวชนเติมโตเป็นคนดีในอนาคตของชาติต่อไป โดยมี นายภานุวัฒน์  พงษ์สมบัติ นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรจากเทศบาลตำบลลำน้ำพอง ร่วมเป็นผู้รับมอบ ณ อุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th