ข่าวสารและบทความ

ข่าวสาร ปี 2566

น้ำตาลขอนแก่น (วังสะพุง) จัดกิจกรรม “มาเบิ่ง มาแยง กันก๋อ” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566

 • 11092023 05 3
 • 11092023 05 4
 • 11092023 05 5
 • 11092023 05 6
 • 11092023 05 7
 • 11092023 05 8
 • 11092023 05 9
 • 11092023 05 3
 • 11092023 05 4
 • 11092023 05 5
 • 11092023 05 6
 • 11092023 05 7
 • 11092023 05 8
 • 11092023 05 9

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง โดยนายณัฐพล ติงพิพัฒนกัมพล ผู้จัดการโรงงาน และนายสันติ  สุดนักรบ ผู้จัดการจัดหาวัตถุดิบ พร้อมด้วยคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ จัดกิจกรรม “มาเบิ่ง มาแยง กันก๋อ” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ผลผลิตอ้อย, สาธิตการทำน้ำยาอเนกประสงค์, รับฟังปัญหา และข้อแสนอแนะจากชุมชน พร้อมมอบกระเป๋ารักษ์โลก และอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับใช้ประโยชน์ในครัวเรือนให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีสะอาด ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย โดยมีชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 4 หมู่บ้าน  ได้แก่ บ้านหนองนอ บ้านโคกแฝก บ้านโนนงาม และบ้านหนองขาม เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th