ข่าวสารและบทความ

ข่าวสาร ปี 2566

น้ำตาลขอนแก่น (วังสะพุง) ปล่อยพันธุ์ปลา 5,000 ตัว

  • 11092023 04 0
  • 11092023 04 1
  • 11092023 04 2
  • 11092023 04 3
  • 11092023 04 4
  • 11092023 04 0
  • 11092023 04 1
  • 11092023 04 2
  • 11092023 04 3
  • 11092023 04 4

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง นำโดย นายอิทธิพล รัตนวิศิษฐ์ ผู้อำนวยการผลิตฯ พร้อมด้วยทีมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ มอบพันธุ์ปลา จำนวน 5,000 ตัว ประกอบด้วย ปลานิล ปลาตะเพียน ปลานวลจันทร์ ปลายี่สก และปลาขาวสร้อย ลงสู่ลำห้วยปวน ตำบลหนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย โดยมีผู้นำชุมชนตำบลหนองหญ้าปล้อง เป็นผู้รับมอบ และร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาลงแหล่งน้ำ ทั้งนี้เพื่อร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพในลำห้วยปวนให้ยั่งยืน และสร้างแหล่งอาหารให้กับชุมชนในอนาคต เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th