ข่าวสารและบทความ

ข่าวสาร ปี 2566

KSL ร่วมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 13 สู่การเป็น “ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะคุณธรรม”

  • 11092023 03
  • 11092023 03

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) โดยนางกัลยรัตน์ สุมิตร  ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการบริษัท และกฎหมาย เข้าร่วมงาน “สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 13” จัดโดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม และภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรม เพื่อเชื่อมโยงหน่วยงาน องค์กร เครือข่าย และภาคส่วนต่างๆ ในการขับเคลื่อน และผลักดันนโยบายด้านคุณธรรมของประเทศ ให้มุ่งสู่ความยั่งยืน ภายใต้แนวคิด Moral Touchable คุณธรรมสัมผัสได้ พร้อมกันนี้ยังได้เข้ารับมอบป้าย “ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะคุณธรรม” จากนายพงษ์ศักดิ์ ธงรัตนะ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (สำนัก 8) ในฐานะที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นองค์กรที่ประสบความสำเร็จด้านการส่งเสริมสุขภาวะคุณธรรม เพื่อเป็นแบบอย่าง และแหล่งเรียนรู้ให้กับองค์กรอื่นๆที่สนใจ ณ ห้องย่อย 2 แกลลอรี่ 4 ชั้น 1 หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรมฯ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th