ข่าวสารและบทความ

ข่าวสาร ปี 2566

น้ำตาลขอนแก่น (น้ำพอง) ปล่อยพันธุ์ปลา 15,000 ตัว สร้างแหล่งอาหารให้ชุมชน

 • 11092023 02 0
 • 11092023 02 1
 • 11092023 02 2
 • 11092023 02 3
 • 11092023 02 4
 • 11092023 02 5
 • 11092023 02 0
 • 11092023 02 1
 • 11092023 02 2
 • 11092023 02 3
 • 11092023 02 4
 • 11092023 02 5

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาน้ำพอง โดยนายเลิศลักษณ์  เจนใจวิทย์ ผู้อำนวยการสายการผลิต พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มอบพันธุ์ปลา จำนวน 15,000 ตัว ประกอบด้วย ปลายี่สก ปลาตะเพียร  ปลาบึก ปลานวลจันทร์ และปลาสวาย ลงแหล่งน้ำสาธารณะ บ้านกุดน้ำใสน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำพอง โดยมีนายสนอง  เตาะหนองนา ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้าน บ้านกุดน้ำใสน้อย ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เป็นผู้รับมอบ และร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาลงแหล่งน้ำ ทั้งนี้เพื่อสร้างแหล่งอาหารให้กับชุมชนในอนาคต เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th