ข่าวสารและบทความ

ข่าวสาร ปี 2566

น้ำตาลขอนแก่น (น้ำพอง) ร่วมปลูกป่า และสนับสนุนน้ำดื่ม โครงการ “อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”

 • 11092023 01 0
 • 11092023 01 1
 • 11092023 01 2
 • 11092023 01 3
 • 11092023 01 4
 • 11092023 01 5
 • 11092023 01 6
 • 11092023 01 7
 • 11092023 01 8
 • 11092023 01 0
 • 11092023 01 1
 • 11092023 01 2
 • 11092023 01 3
 • 11092023 01 4
 • 11092023 01 5
 • 11092023 01 6
 • 11092023 01 7
 • 11092023 01 8

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)  และบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาน้ำพอง โดยนายเลิศลักษณ์ เจนใจวิทย์ ผู้อำนวยการสายการผลิต พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับบริษัท บีบีจีไอ ไบโอเอทานอล จำกัด (มหาชน) บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท แก่นขวัญ จำกัด ร่วมกิจกรรมปลูกป่าโครงการ “อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ในพื้นที่ป่าชุมชนโคกหินลาด บ้านหนองโนหมู่ที่ 11 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เพื่อสนับสนุนเป้าหมายมูลนิธิธิอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและคืนความหลากหลายทางชีวภาพให้ป่าชุมชน พร้อมกันนี้ยังได้สนับสนุนน้ำดื่มสำหรับใช้ประโยชน์ในโครงการฯ โดยมี นายชินกร แก่นคง นายอำเภอน้ำพอง ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรจากเทศบาลตำบลลำน้ำพอง และผู้นำชุมชนเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th