ข่าวสารและบทความ

ข่าวสาร ปี 2566

น้ำตาลขอนแก่น (น้ำพอง) ร่วมลงนาม MOU ขอนแก่นขับขี่ปลอดภัย 365 วัน

  • 22052023 2 01
  • 22052023 2 02
  • 22052023 2 03
  • 22052023 2 01
  • 22052023 2 02
  • 22052023 2 03

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาน้ำพอง โดยนายวิรุตย์  วิเศษโวหาร เจ้าหน้าที่กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทนร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ในโครงการ “ขอนแก่นขับขี่ปลอดภัย 365 วัน” โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี โดยงานนี้จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานประกอบการในจังหวัดขอนแก่นจำนวน 37 แห่ง ซึ่งมีลูกจ้างในสังกัดกว่า 50,000 คน เพื่อขอความร่วมมือในการใช้รถใช้ถนนอย่างมีจิตสำนึก สร้างสังคมที่น่าอยู่ ตามวิสัยทัศน์ “มหานครน่าอยู่ ศูนย์กลางเศรษฐกิจ เชื่อมโยงภูมิภาค”

 

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th