ข่าวสารและบทความ

ข่าวสาร ปี 2566

น้ำตาลขอนแก่น (วังสะพุง) สนับสนุนน้ำดื่มให้กับชุมชน

  • 22052023 1 01
  • 22052023 1 02
  • 22052023 1 03
  • 22052023 1 04
  • 22052023 1 05
  • 22052023 1 01
  • 22052023 1 02
  • 22052023 1 03
  • 22052023 1 04
  • 22052023 1 05

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง โดยนายณัฐพล ติงพิพัฒนกัมพล และนายเฉลิมชัย จันทร์ฝ่าย ผู้จัดการโรงงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนมอบน้ำดื่มให้ชุมชนในโครงการ “น้ำดื่มเพื่อชุมชน ประจำปี 2566” จำนวน 5 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านหนองตาไก้, บ้านขัวแตะ, บ้านทรัพย์ไพศาล, บ้านนาดอกไม้ และบ้านโคกฝาย จำนวน 500 แพ็ค สำหรับใช้ประโยชน์ในกิจกรรมชุมชน โดยมีตัวแทนชุมชนเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา

 

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th