ข่าวสารและบทความ

ข่าวสาร ปี 2566

น้ำตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง) มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมชุมชน

  • 09052023 1
  • 09052023 2
  • 09052023 1
  • 09052023 2

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง มอบงบประมาณจำนวน 10,000 บาท สำหรับจัดทำเสื้อเพื่อใช้ในการทำกิจกรรม “โครงการชุมชนยั่งยืน” ณ วัดศรีอุทัย บ้านวังไห ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th