ข่าวสารและบทความ

ข่าวสาร ปี 2566

น้ำตาลขอนแก่น (สาขาน้ำพอง) ชนะเลิศการประกวดธิดาวันแรงงาน ประจำปี 2566

  • 08052023 0
  • 08052023 1
  • 08052023 2
  • 08052023 3
  • 08052023 0
  • 08052023 1
  • 08052023 2
  • 08052023 3

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาน้ำพอง โดยนางสาวจิราพร  พงษ์ปัญแก้ว วิศวกรสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทนเข้าร่วมประกวดธิดาวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2566 และคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการประกวดมาครอง โดยงานนี้จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ขอนแก่น, ชมรมจัดการงานบุคคล จ.ขอนแก่น, เครือข่ายคุ้มครองแรงงาน จ.ขอนแก่น และสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ณ ห้องประชุมขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 เซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th