ข่าวสารและบทความ

ข่าวสาร ปี 2566

น้ำตาลขอนแก่น (สาขาน้ำพอง) สนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมถนน

  • New 01
  • New 02
  • New 03
  • New 01
  • New 02
  • New 03

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาน้ำพอง โดยนายเลิศลักษณ์ เจนใจวิทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิต เป็นผู้แทนมอบงบประมาณสนับสนุนซ่อมแซมถนนที่ชำรุด ปรับปรุงผิวทางจราจร บริเวณแยกทางเข้าบ้านน้ำกุดใสน้อย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ทาง และประชาชนในพื้นที่ โดยมีนายภานุวัฒน์  พงศ์สมบัติ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลลำน้ำพอง และสมาชิกสภาเทศบาลฯ เป็นผู้แทนรับมอบ

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th