ข่าวสารและบทความ

ข่าวสาร ปี 2564

เคเอสแอลส่งต่อความห่วงใยแจกถุงยังชีพ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในภาวะโควิด -19 แก่ชาวบ้านชุมชนบ่อนไก่

 • 13072021 03 00
 • 13072021 03 01
 • 13072021 03 02
 • 13072021 03 03
 • 13072021 03 04
 • 13072021 03 05
 • 13072021 03 06
 • 13072021 03 07
 • 13072021 03 00
 • 13072021 03 01
 • 13072021 03 02
 • 13072021 03 03
 • 13072021 03 04
 • 13072021 03 05
 • 13072021 03 06
 • 13072021 03 07

วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) โดยส่วนงานสื่อสารองค์กรและพัฒนาเพื่อสังคมร่วมกับ KSL Brand Ambassador ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพ "ถุงปันสุข" เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในภาวะโควิด-19 แก่ชาวบ้านชุมชนบ่อนไก่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th