ข่าวสารและบทความ

ข่าวสาร ปี 2564

เคเอสแอล ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทย

  • 13072021 02 00
  • 13072021 02 01
  • 13072021 02 02
  • 13072021 02 00
  • 13072021 02 01
  • 13072021 02 02

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) โดยส่วนงานสื่อสารองค์กรและพัฒนาเพื่อสังคมร่วมกับ KSL Brand Ambassador ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทย พร้อมทั้งบริจาคเจลแอกอฮอล์ในการสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ของสภากาชาด และขอเป็นกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกคน โดยในนามขององค์กรสามารถมาร่วมบริจาคในรูปแบบหมู่คณะ ในวันและเวลาทำการของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th