ข่าวสารและบทความ

ข่าวสาร ปี 2564

เคเอสแอล สาขาบ่อพลอย และพนักงานร่วมบริจาคของเพื่อสมทบให้กับโรงครัวพระราชทาน จ.กาญจนบุรี

 • 13072021 01 00
 • 13072021 01 01
 • 13072021 01 02
 • 13072021 01 03
 • 13072021 01 04
 • 13072021 01 05
 • 13072021 01 06
 • 13072021 01 00
 • 13072021 01 01
 • 13072021 01 02
 • 13072021 01 03
 • 13072021 01 04
 • 13072021 01 05
 • 13072021 01 06

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกรุงไทย จำกัด อำเภอบ่อพลอย ร่วมกับพนักงาน ช่วยกันระดมของบริจาคสมทบให้กับโรงครัวพระราชทาน เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านอำเภอหนองปรือที่โดนกักตัว อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th