ข่าวสารและบทความ

ข่าวสาร ปี 2564

เคเอสแอล แจกถุงยังชีพเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์โรงงานระเบิดย่านถนนกิ่งแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

 • 08072021 01 01
 • 08072021 01 02
 • 08072021 01 03
 • 08072021 01 04
 • 08072021 01 05
 • 08072021 01 06
 • 08072021 01 07
 • 08072021 01 08
 • 08072021 01 09
 • 08072021 01 10
 • 08072021 01 11
 • 08072021 01 12
 • 08072021 01 01
 • 08072021 01 02
 • 08072021 01 03
 • 08072021 01 04
 • 08072021 01 05
 • 08072021 01 06
 • 08072021 01 07
 • 08072021 01 08
 • 08072021 01 09
 • 08072021 01 10
 • 08072021 01 11
 • 08072021 01 12

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) โดยส่วนงานสื่อสารองค์กรและพัฒนาเพื่อสังคมร่วมกับ KSL Brand Ambassador ลงพื้นที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้อพยพวัดบางโฉลงในและศูนย์ช่วยเหลือผู้อพยพโรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ เพื่อแจกถุงยังชีพแก่ผู้เดือนร้อนจากเหตุการณ์โรงงานระเบิดย่านถนนกิ่งแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th