ข่าวสารและบทความ

ข่าวสาร ปี 2564

เคเอสแอล พนัสนิคม สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลพนัสนิคม จ.ชลบุรี

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์และเครื่องอุปโภคบริโภคแก่โรงพยาบาลพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th