ข่าวสารและบทความ

ข่าวสาร ปี 2563

บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) สาขาน้ำพอง มอบวัสดุปรับปรุงดินเพื่อส่งเสริมเกษตรอินทรีย์แก่เกษตร จ.อำนาจเจริญ

บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) สาขาน้ำพอง มอบวัสดุปรับปรุงดินเพื่อส่งเสริมเกษตรอินทรีย์แก่เกษตร จ.อำนาจเจริญ

  • 26062020 06 01
  • 26062020 06 02
  • 26062020 06 03
  • 26062020 06 04
  • 26062020 06 01
  • 26062020 06 02
  • 26062020 06 03
  • 26062020 06 04

วันที่ 27 มิถุนายน 2563 บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) สาขาน้ำพอง คุณนิรุต ปัญญาสิทธิ์ ผู้อำนวยการผลิต สาขาน้ำพอง ให้ตัวแทนนำวัสดุปรับปรุงดินจำนวน 20 ตัน มอบแก่ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 คุณฉลอง นิ่มเนียม เพื่อการนำไปแจกจ่ายและส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ตำบลนาจิก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีเกษตรกรพื้นที่ของตำบลนาจิกเป็นตัวแทนในการรับมอบในครั้งนี้

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th