ข่าวสารและบทความ

ข่าวสาร ปี 2563

ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเคเอสแอล ริเวอร์แคว ร่วมทำผ้าปิดจมูกเพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเคเอสแอล ริเวอร์แคว ร่วมทำผ้าปิดจมูกเพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

 • 30032020 2 1
 • 30032020 2 2
 • 30032020 2 3
 • 30032020 2 4
 • 30032020 2 5
 • 30032020 2 6
 • 30032020 2 7
 • 30032020 2 8
 • 30032020 2 9
 • 30032020 2 10
 • 30032020 2 11
 • 30032020 2 12
 • 30032020 2 13
 • 30032020 2 14
 • 30032020 2 15
 • 30032020 2 1
 • 30032020 2 2
 • 30032020 2 3
 • 30032020 2 4
 • 30032020 2 5
 • 30032020 2 6
 • 30032020 2 7
 • 30032020 2 8
 • 30032020 2 9
 • 30032020 2 10
 • 30032020 2 11
 • 30032020 2 12
 • 30032020 2 13
 • 30032020 2 14
 • 30032020 2 15


วันที่ 30 มีนาคม 2563 พนักงานศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเคเอสแอล ริเวอร์แคว จ.กาญจนบุรี ร่วมกันทำผ้าปิดจมูกจากผ้าขาวม้าร้อยสีของดีเมืองกาญจนบุรี เพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับการทำเพื่อใช้เองและแบ่งปันเพื่อนพนักงาน รวมทั้งศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเคเอสแอลฯ ได้เปิดจำหน่ายผักและไข่อินทรีย์ให้กับพนักงานในราคาถูกเพื่อช่วยให้พนักงานได้ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และมีอาหารปลอดภัยไว้สำหรับรับประทาน และลดความเสี่ยงจากการเดินทางไปซื้อของจากตลาดอีกด้วย

 

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th