ข่าวสารและบทความ

ข่าวสาร ปี 2563

มอบแอลกอออล์เพื่อใช้บรรเทาและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19

บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) สาขาน้ำพอง มอบแอลกอออล์เพื่อใช้บรรเทาและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19 แก่โรงพยาบาลหนองบัวลำภู

วันที่ 27 มีนาคม 2563 บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) สาขาน้ำพอง มอบแอลกอฮอล์จำนวน 400 ลิตร แก่โรงพยาบาลหนองบัวลำภู สำหรับใช้เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เพื่อบรรเทาและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19 โดยมีบุคลากรของโรงพยาบาลหนองบัวลำภู เป็นตัวแทนรับมอบ

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th