ข่าวสารและบทความ

ข่าวสาร ปี 2563

เปิดบ้านเครือข่ายชุมชน คนคุณธรรม

ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเคเอสแอล ริเวอร์แคว ร่วมงาน "เปิดบ้านเครือข่ายชุมชน คนคุณธรรม" ในโครงการเครือข่ายขับเคลื่อนคุณธรรมในโรงเรียนกองทุนการศึกษาสู่ชุมชน โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี

 • 20032020 1
 • 20032020 2
 • 20032020 3
 • 20032020 4
 • 20032020 5
 • 20032020 6
 • 20032020 7
 • 20032020 8
 • 20032020 9
 • 20032020 10
 • 20032020 11
 • 20032020 12
 • 20032020 13
 • 20032020 14
 • 20032020 15
 • 20032020 16
 • 20032020 17
 • 20032020 18
 • 20032020 19
 • 20032020 20
 • 20032020 1
 • 20032020 2
 • 20032020 3
 • 20032020 4
 • 20032020 5
 • 20032020 6
 • 20032020 7
 • 20032020 8
 • 20032020 9
 • 20032020 10
 • 20032020 11
 • 20032020 12
 • 20032020 13
 • 20032020 14
 • 20032020 15
 • 20032020 16
 • 20032020 17
 • 20032020 18
 • 20032020 19
 • 20032020 20

วันที่ 11 มีนาคม 2563 ส่วนกิจกรรมเพื่อสังคม งานวิชาการอ้อย สายงานจัดหาวัตถุดิบ บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกรุงไทย จำกัด และวิทยากรศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเคเอสแอล ริเวอร์แคว ร่วมงาน "เปิดบ้านเครือข่ายชุมชน คนคุณธรรม" ในโครงการเครือข่ายขับเคลื่อนคุณธรรมในโรงเรียนกองทุนการศึกษาสู่ชุมชน ณ โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี โดยพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายจีรเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ รวมทั้งผู้นำท้องถิ่นและเครือข่ายชุมชนให้การต้อนรับ โดยโอกาสนี้ ทางศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเคเอสแอล ริเวอร์แคว ได้ร่วมจัดนิทรรศการความรู้ด้านอ้อย การสาธิตทำน้ำตาลอ้อยธรรมชาติ บริการน้ำอ้อยคั้นสดจากไร่หนองหว้า และการถ่ายทอดความรู้ฐานเศรษฐกิจพอเพียงแก่นักเรียนที่เข้ามาร่วมงานด้วย โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์อ้อยโดยไร่หนองหว้า ทีม KSL-Ranger บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th