ข่าวสารและบทความ

ข่าวสาร ปี 2563

ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ เคเอสแอล ริเวอร์แคว รับประกาศเกียรติคุณ

ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ เคเอสแอล ริเวอร์แคว รับประกาศเกียรติคุณจากโครงการเครือข่ายขับเคลื่อนคุณธรรมในโรงเรียนกองทุนการศึกษาสู่ชุมชน

  • 19032020 1
  • 19032020 2
  • 19032020 1
  • 19032020 2

วันที่ 11 มีนาคม 2563 ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ เคเอสแอล ริเวอร์แคว ได้รับประกาศเกียรติคุณจากพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ในการเป็นภาคเอกชนตัวอย่างการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ในโครงการเครือข่ายขับเคลื่อนคุณธรรมในโรงเรียนกองทุนการศึกษาสู่ชุมชน จากการมีส่วนร่วมพัฒนาองค์ความรู้เดิมและเพิ่มเติมฐานเรียนรู้สู่ความพอเพียงของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ในเขตอำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th