ข่าวสารและบทความ

ข่าวสาร ปี 2563

คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมโรงงานน้ำตาล สาขาอำเภอน้ำพอง

คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมโรงงานน้ำตาล สาขาอำเภอน้ำพอง

 • 110363 00
 • 110363 01
 • 110363 02
 • 110363 03
 • 110363 04
 • 110363 05
 • 110363 06
 • 110363 07
 • 110363 08
 • 110363 09
 • 110363 00
 • 110363 01
 • 110363 02
 • 110363 03
 • 110363 04
 • 110363 05
 • 110363 06
 • 110363 07
 • 110363 08
 • 110363 09

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มบริษัทน้ำตาลขอนแก่น สาขาน้ำพอง โดยคุณเลิศลักษณ์ เจนใจวิทย์ ผู้อำนวยการสายการผลิต เคเอสแอล น้ำพอง มอบให้ตัวแทนเป็นผู้ต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาจากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำตาล และการส่งเสริมการปลูกอ้อยของกลุ่มบริษัทฯ ณ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th