ข่าวสารและบทความ

ข่าวสาร ปี 2563

กลุ่มบริษัทน้ำตาลขอนแก่น สาขาน้ำพอง มอบน้ำดื่มเคเอสแอลสนับสนุนแก่โรงพยาบาลน้ำพอง จ.ขอนแก่น

ข่าวสาร ปี 2563

ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเคเอสแอล ริเวอร์แคว ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านห้วยเสือ ในโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษา อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

ข่าวสาร ปี 2563

กลุ่มบริษัทน้ำตาลขอนแก่น ร่วมบริจาคน้ำตาลทราย 1,500 เพื่อส่งต่ออาหารให้แก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19

ข่าวสาร ปี 2563

บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาบ่อพลอย มอบน้ำตาลทรายแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ่อพลอย จ.กาญจนบุรี สำหรับใส่ตู้ปันสุข ช่วยเหลือประชาชน

ข่าวสาร ปี 2563

บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกรุงไทย จำกัด อ.บ่อพลอย สนับสนุนน้ำตาลทรายแก่สถานีตำรวจภูธรบ่อพลอย สำหรับใส่ตู้ปันสุข

ข่าวสาร ปี 2563

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) มอบน้ำตาลทรายแก่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อบรรจุถุงยังชีพช่วยประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ข่าวสาร ปี 2563

สนับสนุนน้ำตาลทรายให้แก่สถานีตำรวจภูธรหนองรี จ.กาญจนบุรี ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ข่าวสาร ปี 2563

บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกรุงไทย จำกัด สนับสนุนน้ำตาลทรายให้แก่ชาวบ้านของจังหวัดกาญจนบุรี ช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ข่าวสาร ปี 2563

บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) สาขาบ่อพลอย มอบเจลแอลกอฮอล์แก่หมู่บ้านบริเวณรอบโรงงาน ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th