ข่าวสารและบทความ

ข่าวสาร ปี 2562

ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ

 KSL จัดกิจกรรมพาคณะผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ ประจำปี พ.ศ.2562


15 มี.ค. 2562

 • 53671982 2289928801091210 7357862075693006848 N
 • 53881490 2289928707757886 7931050367859556352 N
 • 53882693 2289928527757904 4027155404826869760 N
 • 53884391 2289928481091242 9180967734547054592 N
 • 54080433 2289928404424583 3203052477528145920 N
 • 54214913 2289928307757926 9198640962329378816 N
 • 54255408 2289928354424588 105298811252899840 N
 • 54256166 2289928647757892 2817727644026535936 N
 • 54278830 2289928591091231 8480006445952139264 N
 • 54410840 2289928757757881 4058274994096963584 N
 • 54516702 2289928874424536 6332658381479739392 N
 • 53671982 2289928801091210 7357862075693006848 N
 • 53881490 2289928707757886 7931050367859556352 N
 • 53882693 2289928527757904 4027155404826869760 N
 • 53884391 2289928481091242 9180967734547054592 N
 • 54080433 2289928404424583 3203052477528145920 N
 • 54214913 2289928307757926 9198640962329378816 N
 • 54255408 2289928354424588 105298811252899840 N
 • 54256166 2289928647757892 2817727644026535936 N
 • 54278830 2289928591091231 8480006445952139264 N
 • 54410840 2289928757757881 4058274994096963584 N
 • 54516702 2289928874424536 6332658381479739392 N

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการเชิญผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการประจำปี พ.ศ.2562 โดยบริษัทฯ ได้นำคณะผู้ถือหุ้นจำนวน 61 คน เข้ารับฟังการบรรยายสรุปและเยี่ยมชมกิจการที่โรงงานน้ำตาลนิวกรุงไทย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี (Bo Ploy Bio-Refinery Complex ) จากคณะผู้บริหาร รวมทั้งการรับฟังการบรรยายสรุปในโครงการของศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ เคเอสแอล ริเวอร์แคว  เพื่อทราบถึงภาพรวมของศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ผ่านการเผยแพร่และฝึกอบรมตามแนวปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งการพาคณะผู้ถือหุ้นเดินทางไปสักการะพระพุทธเมตตาประชาไทไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมถ์ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคันธารราฐหรือปางขอฝน ณ วัดทิพย์สุคนธาราม ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th