ข่าวสารและบทความ

ข่าวสาร ปี 2562

กิจกรรมเพิ่มผลผลิต (5ส.)

 กิจกรรมเพิ่มผลผลิต (5ส.) กลุ่ม KSL Group (สำนักงานใหญ่)

 • IMG 3885
 • IMG 3907
 • IMG 3929
 • IMG 3931
 • IMG 3943
 • IMG 3949
 • IMG 3975
 • IMG 3976
 • IMG 3991
 • IMG 3995
 • IMG 3997
 • IMG 4002
 • IMG 4005
 • IMG 4024
 • IMG 4045
 • IMG 4048
 • IMG 4069
 • IMG 3885
 • IMG 3907
 • IMG 3929
 • IMG 3931
 • IMG 3943
 • IMG 3949
 • IMG 3975
 • IMG 3976
 • IMG 3991
 • IMG 3995
 • IMG 3997
 • IMG 4002
 • IMG 4005
 • IMG 4024
 • IMG 4045
 • IMG 4048
 • IMG 4069

14 ก.ย. 2562
วันที่ 14 กันยายน 2562 บริษัทในกลุ่ม KSL จัดกิจกรรมเพิ่มผลผลิต (5ส.) “จิตอาสา รักษ์ป่ากลางกรุง ณ คุ้งบางกะเจ้า” โดยมีคุณจำรูญ ชินธรรมมิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดงาน โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทในกลุ่ม KSL เข้าร่วมกิจกรรม ณ สวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติ ศรีนครเขื่อนขันธ์ ณ บางกะเจ้าสมุทร อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและการร่วมแรงร่วมใจในหมู่คณะ พร้อมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงการทำกิจกรรมเพื่อสังคม อาทิ การทำเสื้อมัดย้อมเพื่อนำไปบริจาคให้แก่เด็กยากไร้  การเรียนรู้การทำ EM Ball เพื่อกำจัดน้ำเสีย และการยิงกระสุนเมล็ดพันธุ์เพื่อเรียนรู้การอนุรักษ์ต้นไม้ พร้อมทั้งการมอบรางวัลในการจัดกิจกรรมเพิ่มผลผลิต (5ส.) ให้แก่กลุ่มบริษัทต่างๆในกลุ่ม KSL ที่ได้รับรางวัล

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th