ข่าวสารและบทความ

ข่าวสาร ปี 2561

กลุ่มเครือข่าย ๙ ตามรอยพ่อ สานต่อความดี บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด เข้ารับรางวัลเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม อันดับ 1 ของประเทศ ประจำปี 2561

ข่าวสาร ปี 2561

บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด ได้รับรางวัล 3Rs Awards, รางวัล Zero Waste Achievement Award และรางวัล 3Rs+ Awards ระดับ “เหรียญทองแดง” จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี 2561

ข่าวสาร ปี 2561

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) KSL ติด 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่น ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน หรือ ESG100 จากสถาบันไทยพัฒน์ ประจำปี พ.ศ. 2561

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th