ข่าวสารและบทความ

ข่าวสาร ปี 2560

ประกาศรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมกิจการ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560

ข่าวสาร ปี 2560

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ข่าวสาร ปี 2560

บมจ.น้ำตาลขอนแก่น (KSL) รับประกาศนียบัตรในฐานะที่ผ่านกระบวนการรับรองและเป็นสมาชิกแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตโครงการ CAC

ข่าวสาร ปี 2560

การควบรวมบริษัทระหว่างบริษัทย่อยของ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) (KSL) คือ บริษัท เคเอสแอลจีไอ จำกัด (KSLGI) กับ บริษัท บีบีพี โฮลดิ้ง จำกัด (BBH) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (BCP) ด้านธุรกิจผลิต

ข่าวสาร ปี 2560

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) รับรางวัลสถานประกอบกิจการที่ธำรงรักษาระบบมาตรฐานแรงงานไทยต่อเนื่อง 10 ปี จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงาน

ข่าวสาร ปี 2560

 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) KSL ติด 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน หรือ ESG100 จากสถาบันไทยพัฒน์ ประจำปี พ.ศ. 2560

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th