ข่าวสารและบทความ

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลกิตติกรรมประกาศ (Sustainability Disclosure Acknowledgement) ประจำปี 2562 จากสถาบันไทยพัฒน์

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลกิตติกรรมประกาศ (Sustainability Disclosure Acknowledgement) ประจำปี 2562 จากสถาบันไทยพัฒน์

12 ธ.ค. 2562
วันที่ 11 ธันวาคม 2562 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัลในงานประกาศผล Sustainability Disclosure Award (SDC) ประจำปี 2562 หรือรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2562 ระดับกิตติกรรมประกาศจากสถาบันไทยพัฒน์ โดยคุณวัชรินทร์ บุญญวินิจ ผู้จัดการส่วน-งานกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นตัวแทนของบริษัทฯ เข้ารับรางวัล โดยคุณวรณัฐ เพียรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ ได้ขึ้นกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2562 และดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ขึ้นกล่าวรายงานการขับเคลื่อนประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2562 ณ ห้อง 1601 ชั้น 16 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้สถาบันไทยพัฒน์ ได้จัดตั้งประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน หรือ “Sustainability Disclosure Community” (SDC) เพื่อช่วยองค์กรยกระดับการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน ด้วยการประเมินสถานะการเปิดเผยข้อมูลขององค์กรสมาชิก เพื่อมอบรางวัลใน 3 ประเภท ได้แก่ รางวัลเกียรติคุณ (Sustainability Disclosure Award), รางวัลประกาศเกียรติคุณ (Sustainability Disclosure recognition) และรางวัลกิตติกรรมประกาศ (Sustainability Disclosure Acknowledgement) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาว และร่วมตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป