ข่าวสารและบทความ

กิจกรรมเพิ่มผลผลิต (5ส.) กลุ่ม KSL Group (สำนักงานใหญ่)

กิจกรรมเพิ่มผลผลิต (5ส.) กลุ่ม KSL Group (สำนักงานใหญ่)

14 ก.ย. 2562
วันที่ 14 กันยายน 2562 บริษัทในกลุ่ม KSL จัดกิจกรรมเพิ่มผลผลิต (5ส.) “จิตอาสา รักษ์ป่ากลางกรุง ณ คุ้งบางกะเจ้า” โดยมีคุณจำรูญ ชินธรรมมิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดงาน โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทในกลุ่ม KSL เข้าร่วมกิจกรรม ณ สวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติ ศรีนครเขื่อนขันธ์ ณ บางกะเจ้าสมุทร อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและการร่วมแรงร่วมใจในหมู่คณะ พร้อมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงการทำกิจกรรมเพื่อสังคม อาทิ การทำเสื้อมัดย้อมเพื่อนำไปบริจาคให้แก่เด็กยากไร้  การเรียนรู้การทำ EM Ball เพื่อกำจัดน้ำเสีย และการยิงกระสุนเมล็ดพันธุ์เพื่อเรียนรู้การอนุรักษ์ต้นไม้ พร้อมทั้งการมอบรางวัลในการจัดกิจกรรมเพิ่มผลผลิต (5ส.) ให้แก่กลุ่มบริษัทต่างๆในกลุ่ม KSL ที่ได้รับรางวัล